Shipping policy

Кога поръчката ми ще бъде изпратена?

- Поръчките се изпращат чрез приоритетна поща през следващите 3-5 работни дни.

Корабоплавате ли в международен план?

- Да! Използвам приоритетна поща.